Virtue Partners Management (Vietnam)

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Cơ hội làm giàu ở ngoài nước (Quản lý Tài sản cá nhân và Quản lý rủi ro)

Các dự án này được chọn lựa không chỉ dựa trên lợi suất đầu tư mà còn dựa trên tính độc đáo của chúng.

 

Mục tiêu của các dự án này đem lại mối tương quan thấp giữa danh mục đầu tư hiện có của các khách hàng HNW của chúng tôi để thúc đẩy đa dạng sự hóa.

 

 

Dịch vụ ủy thác tư nhân nước ngoài

Thông qua Người được ủy thác đã được cấp phép của chúng tôi tại Malaysia, khách hàng của Virtue có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề thừa kế gia đình và chuyển giao tài sản của chính họ. 

 

Lập kế hoạch và phân chia của cải là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự tận tâm và tính chính xác. Đội ngũ kỳ cựu trong ngành của chúng tôi sẽ đơn giản hóa quy trình và bổ sung các đầu vào có giá trị để hỗ trợ khách hàng của chúng tôi đạt đượcơi kết quả mong muốn. 

viVietnamese